Forgot password?
rockpri
rockpri

背几道就走神了。。。。。我老了

evangellee
Evangel喵小仙儿~
哥还记得当年临考前一天晚上在一家club背交规,结果第二天挂了.
2012-05-15 07:54:01
lucifer
加百列喵小仙儿~
那玩意儿还用背么……
2012-05-15 07:54:49
rockpri
喵小仙儿~Evangel
噗~E叔你好萌
2012-05-15 08:01:06
rockpri
喵小仙儿~加百列
我从来没看过啊亲!
2012-05-15 08:01:15
evangellee
Evangel喵小仙儿~
于是补考就过了 XD
2012-05-15 08:25:17
rockpri
喵小仙儿~Evangel
嗷~我。。还是继续背题
2012-05-15 08:26:55
evangellee
Evangel喵小仙儿~
嗯加油
2012-05-15 09:07:03
lovesucks
lovesucks喵小仙儿~
其实考前看两天过两遍就一定能过~嘿嘿加油~
2012-05-15 09:15:26