Forgot password?
rockpri
rockpri

今天的doodle是划船。。。菠萝味的红茶好香~~【这两个有什么关系……】

Halai
喵小仙儿~
21S 有点难
2012-08-09 01:35:30
hotaru
HOTARU喵小仙儿~
菠萝味实在难以想象
2012-08-09 02:27:36
laojuan
Laojuan喵小仙儿~
27s。。。
2012-08-09 02:58:11
rockpri
喵小仙儿~
嗯,今天的有点难
2012-08-09 03:14:53
rockpri
喵小仙儿~Laojuan
比我厉害。。。
2012-08-09 03:15:10
rockpri
喵小仙儿~HOTARU
其实味道没有很重的菠萝味,闻起来有菠萝的香
2012-08-09 03:15:30
franci_s
Gio喵小仙儿~
你每天都在尝不同味的茶么
2012-08-09 06:01:02
rockpri
喵小仙儿~Gio
一共有6中味道~~
2012-08-09 07:16:23
franci_s
Gio喵小仙儿~
哦。。。我也想喝。
2012-08-09 11:38:54
rockpri
喵小仙儿~Gio
来拿~
2012-08-09 15:56:47
franci_s
Gio喵小仙儿~
。。。。那算了。
2012-08-09 16:02:30