Forgot password?
rockpri
rockpri

晚安好夢~

akuma13s
Alare
早上好
2010-10-04 04:20:23
rockpri
喵小仙儿~Alare
不早了……
2010-10-04 04:30:16
akuma13s
Alare喵小仙儿~
你不是刚刚睡醒么?
2010-10-04 06:37:03
rockpri
喵小仙儿~Alare
我睡醒很久了。。。
2010-10-04 06:42:45
akuma13s
Alare喵小仙儿~
难得啊姐姐,难得
2010-10-04 06:45:59
rockpri
喵小仙儿~Alare
....我又不嗜睡
2010-10-04 06:47:13
akuma13s
Alare喵小仙儿~
不是整天见你11点起来
2010-10-04 06:51:27
rockpri
喵小仙儿~Alare
只是起来以后没有喵而已...
2010-10-04 06:59:24
akuma13s
Alare喵小仙儿~
2010-10-04 07:14:15
rockpri
喵小仙儿~Alare
╰( ̄ω ̄o) [摸摸头]
2010-10-04 07:21:29
akuma13s
Alare喵小仙儿~
你够得到我头顶么
2010-10-04 07:33:48
rockpri
喵小仙儿~Alare
你可以趴下
2010-10-04 07:37:32
akuma13s
Alare喵小仙儿~
不趴。姐姐你找凳子站上去。话说你多高呢?
2010-10-04 07:47:16
rockpri
喵小仙儿~Alare
我给郭嘉拖后腿了……
2010-10-04 08:12:31
akuma13s
Alare喵小仙儿~
?不懂
2010-10-04 08:49:03
rockpri
喵小仙儿~Alare
国家统计局公布的中国人平均身高,男:178.45cm,女:164.75cm。我给国家拖后腿了,我对不起党和国家的培养...
2010-10-04 08:52:41
akuma13s
Alare喵小仙儿~
那我也不够。178cm,哈哈。统计局算的这个数字,我估计比美国还高
2010-10-04 10:14:31
rockpri
喵小仙儿~Alare
我给郭嘉拖后腿了。。5555
2010-10-04 10:47:54
akuma13s
Alare喵小仙儿~
哪有那么高啊,我也拖后腿了不成?
2010-10-04 12:56:13
rockpri
喵小仙儿~Alare
這個數據每年都在狂漲啊狂漲…………
2010-10-04 12:57:35
akuma13s
Alare喵小仙儿~
假的。美国调查中国男性人均170,女性158
2010-10-04 13:05:21
rockpri
喵小仙儿~Alare
人家178,164是官方数据
2010-10-04 13:07:42
akuma13s
Alare喵小仙儿~
我笑。就是官方的我才不信。你信新闻联播吗?
2010-10-04 14:18:33
rockpri
喵小仙儿~Alare
那是每天一集的超长喜剧片
2010-10-04 14:21:04
akuma13s
Alare喵小仙儿~
那不就是
2010-10-05 01:18:23