rockpri
rockpri

想要剪短头发……比较享受头发一点点长长的过程……

Halai
剪我这么短好了2010-05-04 15:15:02
rockpri
喵小仙儿~就想剪短了慢慢长。。。头发被烫杯具了2010-05-04 15:16:32
nica
华麦麦我就是从短到现在中长的2010-05-05 00:45:52
rockpri
喵小仙儿~华麦麦我想剪2010-05-05 03:14:38
nica
华麦麦喵小仙儿~剪了表后悔2010-05-05 05:38:28
rockpri
喵小仙儿~华麦麦不后悔,剪过的2010-05-05 05:39:36
nica
华麦麦喵小仙儿~那好吧2010-05-05 06:04:40