Forgot password?
rockpri
rockpri

后天就放假了.....结果项目办的说不弄完不能走.......于是继续出差中。。。。

maodou
momo
在哪儿出差呢?
2011-01-21 02:08:00
Halai
杯具……( ̄_ ̄|||)
2011-01-21 02:09:02
rockpri
喵小仙儿~momo
广州
2011-01-21 03:08:30
rockpri
喵小仙儿~
我回去找谁报账啊!!!两千的说
2011-01-21 03:09:03
L
L
好想你~
2011-01-21 03:27:30
rockpri
喵小仙儿~L
~~俺也想快点放假每天在喵上面闹闹......555555555555
2011-01-21 03:28:28
Halai
喵小仙儿~
。。。。这还不能报销么
2011-01-21 03:29:19
rockpri
喵小仙儿~
问题是我回去都放假了我找谁去
2011-01-21 03:37:50
Halai
喵小仙儿~
。。。。。那就走人╮(╯▽╰)╭说我放假了
2011-01-21 03:40:20
L
L喵小仙儿~
等你出差回来~
2011-01-21 03:44:26
rockpri
喵小仙儿~
不让走。。。
2011-01-21 03:45:28
rockpri
喵小仙儿~L
嗯嗯
2011-01-21 03:50:28
Halai
喵小仙儿~
…………软禁
2011-01-21 04:26:43
maodou
momo喵小仙儿~
呀,替我多吃点好吃滴~~~
2011-01-21 04:30:46
rockpri
喵小仙儿~momo
我也找不到哪里有好吃的....
2011-01-21 04:32:33
maodou
momo喵小仙儿~
大街上,小摊上~~~
2011-01-21 04:37:03