rockpri
rockpri

明天要6点半起床……叫你买这么早的机票摔~

calista
小C哇,我明天也要那么早起涅,不过偶是火车- -。2011-02-18 13:16:00
rockpri
喵小仙儿~小C早起神马的最讨厌了啊……嘤嘤嘤~2011-02-18 13:17:54
calista
小C喵小仙儿~同讨厌早起ಥ_ಥ……2011-02-18 13:20:11
qqcandychen
松鼠别··············2011-02-18 14:12:42
rockpri
喵小仙儿~松鼠肿么了。。。2011-02-18 14:44:17