Forgot password?
rockpri
rockpri

即使老人家有点比较特别事儿,作为女孩子我觉得这你妹对老人家说话语气能好点儿不,这是同事还是前辈,又不是你爸,你这凶巴巴的以为自己是谁呢!

karma
long time no see
听力还可以 - -
2011-03-10 08:54:33
karma
long time no see
总算下完了 = = 听了还可以 加了个油
2011-03-10 08:55:55
rockpri
喵小仙儿~long time no see
嗯嗯~加油~!
2011-03-10 09:00:12