Forgot password?
sEsaMe
sEsaMe

上火,,嘴唇干,,牙龈肿了,舌头上起泡,坐车想吐,鼻涕.. (这么整合起来,,我 ,,,我, , 我还是个骚年么??)

beckham
贝壳
骚气过重?
2011-12-27 10:55:42
angelcn
兔控
吃药吧...
2011-12-27 11:29:31
sEsaMe
sEsaMe❤兔控
我想吃药,,我一下子不知道要从哪个病开始吃...
2011-12-27 15:40:00
sEsaMe
sEsaMe❤贝壳
莫非,,最近是太闷骚了...内火攻心啊..
2011-12-27 15:40:28
angelcn
兔控sEsaMe❤
喝些凉茶,感冒茶什么的吧...应该是上火了...
2011-12-27 15:42:46
sEsaMe
sEsaMe❤兔控
好的,我明天自己去看看去, ,不劳烦老妈了... 不早咯. .休息啦~
2011-12-27 16:05:37