Forgot password?
sea331
sea331

片子还剩下4张~要片的同志们给我回复也好私信也好~~把地址邮编大名什么的留下!我先滚去做作业了哈!~话说~~@CatFan 管理员要的话我也很想寄哈!~

anna42
焦糖奶油菇
嗷嗷嗷俺也想给喵寄明信片!
2011-03-06 14:05:02
watashia
喵喵
什么片子?
2011-03-06 14:06:41
Catfan
Catfan
谢谢了,不过目前不方便公开喵友的地址。:)
2011-03-06 14:07:51
sea331
海海焦糖奶油菇
喵说谢谢~可是现在不方便公布地址- -
2011-03-06 14:09:30
sea331
海海喵喵
postcard!
2011-03-06 14:10:28
sea331
海海Catfan
好可惜呢~
2011-03-06 14:10:37
watashia
喵喵海海
是什么样的明信片呀
2011-03-06 14:18:56
sea331
海海喵喵
好看的!
2011-03-06 14:21:27