sea331
sea331

好久不玩osu了~~手生了都~

jam319
JAM你也玩吗?2011-06-28 12:52:24
claymoer47
叮叮当年玩到我手抽筋。。。。。2011-06-28 12:52:26
sea331
海海JAM玩啊~很久前玩的了~2011-06-28 12:56:58
sea331
海海叮叮每次玩都手抽、。。。。2011-06-28 12:57:06
claymoer47
叮叮海海表示有个能触屏的显示器多好啊,鼠标伤不起啊。。。2011-06-28 12:59:00
sea331
海海叮叮真的。。。摧残啊~2011-06-28 13:04:05
jam319
JAM海海我也好久没有玩了。2011-06-28 13:20:05