Forgot password?
sea331
sea331

好久不玩osu了~~手生了都~

jam319
JAM
你也玩吗?
2011-06-28 12:52:24
claymoer47
叮叮
当年玩到我手抽筋。。。。。
2011-06-28 12:52:26
sea331
海海JAM
玩啊~很久前玩的了~
2011-06-28 12:56:58
sea331
海海叮叮
每次玩都手抽、。。。。
2011-06-28 12:57:06
claymoer47
叮叮海海
表示有个能触屏的显示器多好啊,鼠标伤不起啊。。。
2011-06-28 12:59:00
sea331
海海叮叮
真的。。。摧残啊~
2011-06-28 13:04:05
jam319
JAM海海
我也好久没有玩了。
2011-06-28 13:20:05