shiacer
shiacer

我实在是没书看了。。。

Halai
中外名著2011-01-04 02:54:05
shiacer
小圣能具体点吗。。。什么简爱之类的 我小学就看完了 咱推荐点别的~~~2011-01-04 02:54:57
Halai
小圣史记,资治通鉴2011-01-04 03:06:41
shiacer
小圣果真是重口味。。。可这也不是小说啊。。。2011-01-04 07:24:26
Halai
小圣你没说要看小说啊 哈哈2011-01-04 07:26:47
shiacer
小圣...2011-01-04 11:47:36