Forgot password?
siben
siben

这两天早上班车上都会碰见一个很帅的大叔……昨天我才发现他原来也是我们厂里的!今天进厂在大门口拿自行车的时候又撞见他了,我多瞄了他一眼,没想到他居然害羞地把头一低!太萌了喂…

GaryJM
GaryJM
看对眼咯
2011-10-24 13:51:57
Evil1987
Evil1987
你的眼神太过火辣辣啦···哈
2011-10-24 13:55:05
siben
私奔妹Evil1987
人家明明很温油……
2011-10-24 13:58:14
siben
私奔妹GaryJM
!!是就好了!
2011-10-24 13:58:25
GaryJM
GaryJM私奔妹
那去刺探下哈
2011-10-24 14:12:02
siben
私奔妹GaryJM
how to 刺探……?
2011-10-24 14:16:18
GaryJM
GaryJM私奔妹
找其他朋友咯 或亲自上阵 (^o^)/
2011-10-24 14:23:13
siben
私奔妹GaryJM
哎呀都不知道人家结婚没。。。
2011-10-24 14:25:30
GaryJM
GaryJM私奔妹
结婚了也有办法哈
2011-10-24 14:29:17
Evil1987
Evil1987私奔妹
柔中带刚啊···
2011-10-24 14:31:46
siben
私奔妹GaryJM
这个。。。!厉害……
2011-10-24 14:33:24
GaryJM
GaryJM私奔妹
玩笑拉 别太在意了 现在不提倡自由嘛哈哈
2011-10-24 14:37:27
shim
扣扣聊天
大叔控。。。还没找到你的专属大叔啊
2011-10-25 13:33:11
siben
私奔妹扣扣聊天
没那么简单~
2011-10-25 13:49:51