siben
siben

我滴kindle3还木有到!死卖家亲!还说今儿能到!亲不死你!!!亲你妹啊亲亲亲!!╮(╯▽╰)╭

kana
kana噗哈哈…2011-05-25 13:07:26
siben
私奔妹kana笑咩啊笑~╭(╯^╰)╮2011-05-25 13:08:34
kana
kana私奔妹路过打招呼(。・‿​‿・。)2011-05-25 13:09:29
siben
私奔妹kana开玩笑滴呀亲哈哈……( ̄︶ ̄*))2011-05-25 13:11:57
kana
kana私奔妹留着亲店家吧啊哈哈(´∀`)2011-05-25 13:19:22
angelcn
兔控亲不够吧...╭(╯3╰)╮2011-05-25 16:14:56