siben
siben

说好的降温呢

kana
kana昨天落了几点雨今天还是该热照样热了…(´;ω;`)2011-07-31 05:40:40
siben
私奔妹kana是啊。不过刚我们这一直在打雷,就是不下雨╮(╯▽╰)╭2011-07-31 06:39:21
kana
kana私奔妹下了~2011-07-31 06:47:49
siben
私奔妹kana俺这儿也下了。俺们是一个地方么2011-07-31 07:02:24
kana
kana私奔妹是滴~武汉你好~2011-07-31 07:03:25
siben
私奔妹kana哎呀武汉伢啊。武汉伢夏天不造业2011-07-31 07:15:18
kana
kana私奔妹哈哈 苦逼的武汉伢~2011-07-31 07:25:24