sisyphus
sisyphus

刚刚被打了一个巨大的静电,小拇指就肿了( ⊙ o ⊙ )

anna42
焦糖奶油菇结界www2011-12-20 04:14:59
sisyphus
脸猫结界过于强大!!2011-12-20 04:30:15
fline
疯兔子…我突然很向往这个小拇指被静电打肿的感觉…2011-12-20 06:42:25
sisyphus
脸猫疼死了啦><2011-12-20 08:07:04