sisyphus
sisyphus

Dog Days'总觉得直译像是狗日的= =

kana
kana脸猫狗日s的【你自粽。。2012-07-09 06:59:45
3553145
灏然酱~~脸猫应该是“狗日的”有个“‘s”啊亲2012-07-09 07:11:58
miffypyo
车布酱脸猫一直都是被这么叫的= =2012-07-09 07:13:48
sisyphus
脸猫kana哈哈哈是的2012-07-09 07:42:22
sisyphus
脸猫灏然酱~~是啊,狗日的2012-07-09 07:42:34
sisyphus
脸猫车布酱大家都这么想- v -2012-07-09 07:43:05
3553145
灏然酱~~脸猫不知道剧情狗血不而已,这货我还没看.2012-07-09 09:20:04
sisyphus
脸猫灏然酱~~看了一点就放弃了2012-07-10 01:25:15
3553145
灏然酱~~脸猫果然是狗日的2012-07-10 01:46:18