Forgot password?
timemachine
angelcn
兔控
我之前也有剑心全套动画的CD....好贵啊....
2011-10-08 07:52:41
timemachine
TimeMachine兔控
CD还在吗,等我全听完,再找几个经典的,求转出无损来收藏下。
2011-10-08 08:07:15
angelcn
兔控TimeMachine
我是动画的CD,不是音乐CD来的....不过以前经常听啊,特别那几首战斗的音乐,超赞的...
2011-10-08 08:11:07
timemachine
TimeMachine兔控
动画的?传说中的95集+各种OVA?
2011-10-08 08:31:42
angelcn
兔控TimeMachine
是啊....全套收齊了...連漫畫都收了....
2011-10-08 09:14:04
timemachine
TimeMachine兔控
太好了。
2011-10-08 09:18:33