tsumi
tsumi

芙蕾米ヽ(゚∀。)ノ

芙蕾米ヽ(゚∀。)ノ
yuri_mak
吐司喵NA好久不见啦 na酱2015-11-05 14:43:09
tsumi
NA吐司喵我對妳沒有印象QAO2015-11-05 15:54:07
yuri_mak
吐司喵NA嗯嗯 好吧ฅ(⌯͒•̩̩̩́ ˑ̫ •̩̩̩̀⌯͒)ฅ2015-11-05 15:57:39
tsumi
NA吐司喵怒回想中....2015-11-05 15:59:14
yuri_mak
吐司喵NA加油 (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)2015-11-05 16:38:47