viceLiu
viceLiu

琴日傻下傻下甘翻左学校玩左一日,可惜毕左业先发现原来漫社个岁末祭几唔错,我大学四年都干啥去了。。。期待迟D个ACG漫展。

yqjun
Y君羊咩仔璃羽岁末祭?2012-12-09 02:34:13
viceLiu
羊咩仔正确,你都有去么?2012-12-09 10:42:07