vivi
vivi

肚肚饿。

tianlangtu
小洋给你鸡腿2011-01-03 09:40:49
bazhao
角兎……………………马上就下班了……2011-01-03 09:40:54
vivi
一人の旅小洋饿2011-01-03 09:42:57
tianlangtu
小洋一人の旅鸡腿不够么?2011-01-03 09:44:24
vivi
一人の旅小洋看得到吃不到。。我又不是猪八戒 哼2011-01-03 09:45:39
tianlangtu
小洋一人の旅^_^,马上出去吃吧2011-01-03 09:46:41
vivi
一人の旅小洋木钱。。下班挤公交回家2011-01-03 09:47:35
tianlangtu
小洋一人の旅额,挤公交可是体力活2011-01-03 09:48:57