vivi
vivi

想有个伴和我一起去那家红茶店喝下午茶。。。

tianlangtu
小洋美女相邀肯定一大堆人2011-05-06 08:17:03
vivi
一人の旅小洋不不。。。我只叫女孩子和我去。。。2011-05-06 08:24:54
angelcn
兔控前几天的吃寿司还不够麽?....( ⊙ o ⊙ )2011-05-06 08:41:11
tianlangtu
小洋一人の旅这个应该不难2011-05-06 09:04:50
vivi
一人の旅小洋难啊。。。因为太贵了大家舍不舍得去呢2011-05-06 09:07:13
tianlangtu
小洋一人の旅额,这个贵。。。又不是常去2011-05-06 09:08:49