Forgot password?
wacklau
wacklau

好吧,安装个ie6吧~~~

i
Copycat
嗯,我上次为了填某事业单位网站的电子简历特意降到ie6...
2011-03-30 04:21:32
wacklau
Bunken LiuCopycat
深表同情,不过。。俺用滴ubuntu linux,木有办法用ie8,ie7木有尝试安装过,表示各种泪奔 T0T
2011-03-30 04:28:40