wacklau
wacklau

今天下午再换不上眼镜。。。我就。。。我就。。。我以后就再也不打灰机啦!哼!

lihao
李好那你打什么?2011-04-06 05:12:58
wacklau
Bunken Liu李好手枪。。。噗。。。2011-04-06 05:15:01
lihao
李好Bunken Liu哈哈,露陷了吧。2011-04-06 05:16:46
wacklau
Bunken Liu李好哈哈2011-04-06 05:18:11
lihao
李好Bunken Liu严肃点,这打手机呢。2011-04-06 05:20:02
wacklau
Bunken Liu李好XD2011-04-06 05:21:18
lihao
李好Bunken Liu还笑!2011-04-06 05:23:05
wacklau
Bunken Liu李好啊咧?2011-04-06 05:25:08