wacklau
wacklau

等不及了,想尽快买个u盘,重装系统。。。

tianlangtu
小洋你要装ubuntu11么?2011-04-09 09:01:47
wacklau
Bunken Liu小洋先不装11了,刻碟的话,打算刻10.10的,等正式版出来后再看看,如果可以就直接升级呗,嘿嘿2011-04-09 09:06:19
tianlangtu
小洋Bunken Liu观望11,有时间虚拟机试试2011-04-09 09:08:18
wacklau
Bunken Liu小洋嗯,听说unity对很多软件都支持得不好2011-04-09 09:24:19
tianlangtu
小洋Bunken Liu是呢2011-04-09 09:51:35