watashia
watashia

aki……邀请长啥样……

aki
akatsuki收到豆邮没?2010-12-24 14:26:36
watashia
喵喵akatsuki没……2010-12-24 14:27:08
aki
akatsuki那我给你发~等下子。。2010-12-24 14:37:49
aki
akatsuki喵喵发了,去查收~~2010-12-24 14:39:08
watashia
喵喵akatsuki看到了,谢谢。不过这咋玩……2010-12-24 14:42:40
aki
akatsuki喵喵找条街住下吧,暂时没太多好玩的,和小组发帖差不多~~2010-12-24 15:16:51