Forgot password?
watashia
watashia

“考试类别:英语六级;准考证号:310082102204202;您的成绩总分:704;听力:249;阅读:249;综合:70;写作:136……”随着这份成绩单的传播,一位叫“曹O”的奇女子短短两天内火遍网络,被网友尊为考神……

rockpri
喵小仙儿~
六级考神……哈哈哈……
2011-03-05 06:12:40
watashia
喵喵喵小仙儿~
要考6级的赶紧去拜拜吧 -v-
2011-03-05 06:17:29
rockpri
喵小仙儿~喵喵
已经过了的表示无鸭梨...
2011-03-05 06:28:56
liuaiez8
常夏之扉
真讽刺
2011-03-05 07:56:58
Darl1ng
Meow
太强了。。。
2011-03-05 08:56:15
kana
kana
我了个去。。。
2011-03-05 09:09:55