Forgot password?
what_the_fuck
what_the_fuck

好咸( >﹏<。)~

zeal
西瓜超人喵了个咪
哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈~~~~
2012-09-18 09:15:58
what_the_fuck
喵了个咪西瓜超人
-。-不能嘲笑我。。。。
2012-09-18 09:19:28
calista
小C喵了个咪
在煮什么呢...
2012-09-18 09:20:52
little
喵了个咪
= = 在做什么.
2012-09-18 09:27:02
zeal
西瓜超人喵了个咪
哈哈哈哈哈~~
2012-09-18 09:27:50
what_the_fuck
喵了个咪西瓜超人
TAT
2012-09-18 09:30:14
what_the_fuck
喵了个咪
- -芝士焗土豆球 打死了卖盐的。。
2012-09-18 09:30:44
what_the_fuck
喵了个咪小C
芝士焗土豆球 蓝后盐放多了你懂的QAQ
2012-09-18 09:31:15
little
喵了个咪
哇= =赞!居然做这个!!!赞赞赞!!
2012-09-18 09:33:05
zeal
西瓜超人喵了个咪
芝士焗土豆球 我在哪里见过
2012-09-18 09:33:12
what_the_fuck
喵了个咪
= =赞毛线 真的咸的要死。。
2012-09-18 09:34:50
what_the_fuck
喵了个咪西瓜超人
- -菜谱里见过大概 我是照着网上的做的
2012-09-18 09:35:30
little
喵了个咪
= = 谁叫你放这么多盐..你扔一点点就行了..╮(╯▽╰)╭为了不浪费,....(#--)/ .做土豆泥牛肉
2012-09-18 09:37:07
zeal
西瓜超人喵了个咪
然后你只顾看了 没顾上手里的盐
2012-09-18 09:37:47
what_the_fuck
喵了个咪
囧 都已经做好了 只能下次吸取教训不放盐了TAT
2012-09-18 09:38:52
what_the_fuck
喵了个咪西瓜超人
没有 我是只顾着放盐了。。
2012-09-18 09:39:20
little
喵了个咪
做好了.和做土豆炖牛肉不冲突啊...= = 你弄点牛肉,再放球进去炖就行了...(#--)/ .这么咸,难道你都吃掉?吃多盐会病的哦!
2012-09-18 09:40:47
zeal
西瓜超人喵了个咪
本来帮你找个借口的 现在只能说你笨了~
2012-09-18 09:42:37
what_the_fuck
喵了个咪西瓜超人
-。-
2012-09-18 09:44:01
what_the_fuck
喵了个咪
0 0可是有芝士味道会不会很奇怪
2012-09-18 09:44:32
calista
小C喵了个咪
懂了( ̄▽ ̄|||)
2012-09-18 09:44:41
what_the_fuck
喵了个咪小C
o(╯□╰)o
2012-09-18 09:44:52
little
喵了个咪
本来牛肉放点牛奶炖会更容易烂...又加了浓郁的奶香...你有芝士的味道不是一样.....奶香....芝士土豆牛肉饭......
2012-09-18 09:50:36
what_the_fuck
喵了个咪
( ̄▽ ̄")可是好像没有生牛肉了 牛肉都是炖好的了。。
2012-09-18 09:52:06
little
喵了个咪
= = 那热热一起吃了吧...
2012-09-18 09:54:31
what_the_fuck
喵了个咪
噗 哈哈哈 也好
2012-09-18 09:55:24
little
喵了个咪
你厨房存货很多嘛.....
2012-09-18 09:58:57
what_the_fuck
喵了个咪
嘿嘿嘿~~~必须的~~~
2012-09-18 10:04:31
little
喵了个咪
噗..突然想起有人叫你女神了....怎么破!女神做菜了~~~~
2012-09-18 10:06:48
what_the_fuck
喵了个咪
噗 不能酱紫吐槽我 再说上得厅堂下得厨房的女神才是好女神o(*≧▽≦)ツ
2012-09-18 10:10:11
little
喵了个咪
噗...我又没说你不是一个好女神╰( ̄▽ ̄)╮现在不是进厨房了么...(>^ω^<)
2012-09-18 10:17:55