Forgot password?
wumin
wumin

看《志明与春娇》到现在,真系好好睇噶呢~好中意拍摄风格~千嬅真系有d老了~眼袋还挺厉害的~好啦~大家安安~

doomtoll
独木桃
睇噶 是什么意思~请照顾广大内陆网友的语言能力……
2010-08-17 23:24:35
wumin
wumin独木桃
不好意思,刚看完太兴奋…我是说真的很好看,挺喜欢它的拍摄风格,不过千桦有点老了,眼袋挺厉害的~
2010-08-18 00:19:58
doomtoll
独木桃
人难免一老嘛,不过女星老了的魅力肯定不如男星~~~啧啧
2010-08-18 02:19:12
wumin
wumin独木桃
对啊!而且都是人妻咯~她老不老我都是很喜欢她啊!
2010-08-18 04:53:02
hotaru
HOTARU
我仲未睇..= =之前喺youku睇到有個無刪減版..點知重裝之後唔見咗個書籤..=______________=
2010-08-18 05:49:33
wumin
wuminHOTARU
快点看啦!真系好好看,我给了难得的五星~你去迅雷下载啦!有高清粤语版啊!我觉得这是一部纯情三级片~哈哈!
2010-08-18 07:00:34