Forgot password?
wumin
wumin

一个输入法搞到电脑要重装?!搞了我一个上午…

dianxincha
兔依依
这么吓人。。。什么输入法。。
2010-08-30 04:13:13
hotaru
HOTARU
输入法中毒?
2010-08-30 04:24:18
Halai
啊?不至于吧
2010-08-30 04:33:48
wumin
wumin兔依依
紫光…公司的电脑…
2010-08-30 04:41:06
wumin
wuminHOTARU
刚开始是打不了中文…接着就变成蓝屏,进入不了系统了…
2010-08-30 04:42:19
wumin
wumin
就是说啊!难以置信!不过已经重装完了…唉…
2010-08-30 04:43:19