Forgot password?
wumin
wumin

不囧!CHU~~~~~o(≧v≦)o~~

好吧,我承认我兴奋了~为了这个CHU我等了很久了!不囧~~~~~~之前对你的不满和失望都扫空了!~\(≧▽≦)/~不囧!CHU~~~~~o(≧v≦)o~~不囧!CHU~~~~~o(≧v≦)o~~实在太幸福了~~~我不禁也成为截图党~~~~啊~~~~~~~~~~~o(≧v≦)o~~
lihao
李好
好熟悉的男人,这什么片子啊?
2010-09-02 16:45:54
wumin
wumin李好
萤之光2!
2010-09-03 00:18:32
hotaru
HOTARU
好久没看了~
2010-09-03 01:03:22
wumin
wuminHOTARU
嗯,好像日本的收视也在下降,不过我是这个剧的忠实粉丝~
2010-09-03 01:39:43
yumimao
yumimao
嗷嗷嗷
2010-09-03 10:31:07