Forgot password?
wumin
wumin

好吧~我又开始看小丸子了~~~

dianxincha
兔依依
一直在看,樱桃丸子还有侦探柯南(*/ω\*)
2010-09-04 10:28:41
angelcn
兔控
貌似最近很多人看小丸子和美少女战士呢..
2010-09-04 10:41:21
hotaru
HOTARU
小丸子是永遠的經典..
2010-09-04 12:06:27
wumin
wumin兔控
小丸子从毕业前夕就开始看了,翻看觉得比小时候看更加有感觉~
2010-09-04 13:05:17
wumin
wuminHOTARU
对啊!真的是经典中的经典!
2010-09-04 13:05:37
wumin
wumin兔依依
小碗子真的超级好看!
2010-09-04 13:06:31
dianxincha
兔依依wumin
恩恩,看了心情很愉快o(*≧▽≦)ツ
2010-09-04 13:09:07