Forgot password?
wumin
wumin

同学同我讲,你都要毕业啦,以后又唔读书咯,毕业设计做咁认真做咩啊?!我冧,咁大概就系我思想未转变嘅表现吧~我仲喺一个好学生,未喺一个精明嘅社会人。