Forgot password?
wumin
wumin

现在心情很差!讨厌!

angelcn
兔控
做咩啊?ヾ( ̄▽ ̄)
2010-06-11 08:46:17
wumin
wumin兔控
见完老师,昨天晚上赶出来的图纸被批得一无是处。。TAT
2010-06-11 08:51:44
wumin
wumin兔控
见完老师,昨天晚上赶出来的图纸被批得一无是处。。TAT
2010-06-11 08:52:47
angelcn
兔控wumin
嗯,毕竟要慢工出细活...
2010-06-11 09:01:29
wumin
wumin
其实我已经画左成个星期噶啦~唉~老师要求太高。。。%>_<%
2010-06-11 09:05:24