Forgot password?
xd0803
xd0803

真三国无双群像【三国杀】

真是又基又燃又催泪啊
不知道什么时候能在PC上玩到真三6呢…Orz
kana
kana
……实在等不及了用psp
2011-12-31 08:20:11
kana
kana
模拟器吧…_| ̄|○ 我又分段了喵大救我……
2011-12-31 08:20:30
redeme
瑞瑞
主人新年快乐~
2011-12-31 09:24:56
xd0803
灰姬kana
现在已经习惯用电脑了啊...咱也是强行克制住回车的冲动呢
2011-12-31 09:42:37
xd0803
灰姬瑞瑞
新年快乐,抱~
2011-12-31 09:43:04
redeme
瑞瑞灰姬
蹭ing
2011-12-31 09:43:54
kana
kana灰姬
我克制不鸟…………orz
2011-12-31 10:46:24
xd0803
灰姬kana
找人监督就好了,再回车就砍手!PS:新年快乐哟~
2011-12-31 11:29:17
kana
kana灰姬
2011-12-31 11:59:35
kana
kana灰姬
我又按了…砍手_| ̄|○ 新年快乐
2011-12-31 11:59:50
xd0803
灰姬kana
唔唔,天然呆的感觉好萌~把你的回车键抠下来放进抽屉里…
2011-12-31 12:46:34
kana
kana灰姬
要用的时候肿么办…再装上去ma
2011-12-31 12:52:07
xd0803
灰姬kana
正解~就是这样喵~
2011-12-31 12:52:54
kana
kana灰姬
太麻烦了…求简便法
2011-12-31 13:05:38
xd0803
灰姬kana
还是砍手吧,这样最简便了~☆
2011-12-31 13:13:10
kana
kana灰姬
雅蠛蝶……(星星眼
2011-12-31 13:18:51
xd0803
灰姬kana
嘿嘿嘿…(阴笑状
2011-12-31 13:29:54