Xixi
Xixi

男性一般都会喜欢长发的妹子么(* ̄ω ̄)?

angelcn
兔控嗯,我个人也比较喜欢长发....(“ ̄  ̄)y2011-07-01 06:34:17
airlandon
youkali一般是吧 短发也很好只要别太短~~嗯~ o(* ̄▽ ̄*)o2011-07-01 06:40:10
yumimao
yumimao黑长直最高2011-07-01 06:44:42
Xixi
止息兔控看得出来~2011-07-01 07:24:41
Xixi
止息yumimao哈哈 2011-07-01 07:24:46
Xixi
止息youkali是吧 QAQ2011-07-01 07:25:03