yayoi
yayoi

太苦逼了 难得想试试网上点餐 我所在区域的肯德基竟然故障了不送!!

poppy
水绘想起肯德基的帅小哥了~(☆_☆)2012-06-02 13:17:56
yayoi
水绘呜呜呜太苦了2012-06-02 13:21:16
nic3yi
NICO我比较喜欢麦当劳……2012-06-02 13:29:35
yayoi
NICO可是也不送TT2012-06-02 13:42:50
poppy
水绘摸头~2012-06-02 14:09:11