Forgot password?
yayoi
yayoi

太苦逼了 难得想试试网上点餐 我所在区域的肯德基竟然故障了不送!!

poppy
水绘
想起肯德基的帅小哥了~(☆_☆)
2012-06-02 13:17:56
yayoi
水绘
呜呜呜太苦了
2012-06-02 13:21:16
nic3yi
NICO
我比较喜欢麦当劳……
2012-06-02 13:29:35
yayoi
NICO
可是也不送TT
2012-06-02 13:42:50
poppy
水绘
摸头~
2012-06-02 14:09:11