yingtaogeng
yingtaogeng

早= =7点半去挤地铁。。早饭快挤出来了= =

Halai
没挤怀孕就行2010-08-30 01:15:25
yingtaogeng
樱桃梗= =这个只可能被挤小产吧童鞋,我还第一次听人说挤能怀孕的= =||2010-08-30 01:35:59
Halai
樱桃梗因为太挤了,直接,嗯……嘿……2010-08-30 01:36:38
yingtaogeng
樱桃梗= =2010-08-30 01:51:11