yqjun
yqjun

老妈叫我找个高大的女朋友……就是叫我从loli控改为御姐控?

koyomi
koyomiY君我老豆也是这么说的= =2012-01-18 13:28:50
yqjun
Y君koyomi哈哈,一起努力找御姐吧2012-01-18 14:15:42
koyomi
koyomiY君坚决不行~要坚持找萝莉= =+2012-01-18 14:18:56
yqjun
Y君koyomi嘛= =我没所谓,好妹子就行了,哈哈2012-01-18 14:31:11