yqjun
yqjun

茫茫人海能够在自习室遇到一个坐在旁边看bilibili的妹子是多么难得←_←

Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君的确很难得,但是更难的是怎么搭话……2014-10-15 09:35:15
delo
deloY君搭话当然是跑到同一个视频里去版聊…(误2014-10-15 10:19:07
yqjun
Y君wanna a chu2story楼下给了神答案2014-10-15 11:45:06
yqjun
Y君delo点了个大赞2014-10-15 11:45:16
kalichyan
kalichyanY君好评2014-10-15 13:19:25
Chu2Otaku
wanna a chu2storyY君卧槽2014-10-15 13:47:50
angelcn
兔控Y君你也打开B站,看同一个视频~2014-10-16 15:54:24