Forgot password?
yqjun
 1. 我一条狗,走走停停按下快门…

  [img src="https://catf.me/photos/48920016f1000b2d92e58b3015b9fc29.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/b222f58ca59fde9b8c765af24f9367b9.jpg" width="864" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/f37a96374044fb5c522725ba4387e7e6.jpg" width="864" height="1080"]
 2. 百无聊赖的孤独日子

  [img src="https://catf.me/photos/28abab5c3d1492af27a1301721b9e06b.jpg" width="1080" height="717"] [img src="https://catf.me/photos/0c7705459dea481c225751d4dae272ac.jpg" width="1080" height="717"]
 3. [img src="https://catf.me/photos/1143854b34dea60ba75f81d2484ecdb9.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/11cbe5e432d63d4eabca4a9583fe8560.jpg" width="719" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/2d9cec56f8e3dfb53b167a05a3ebacbb.jpg" width="719" height="1080"]
 4. 我来了京都后才知道的,这是学园都市,10%人口是学生,全国比例最大
 5. 我被一个男人的哭脸弄哭了!蓝瘦 TAT

  [img src="https://catf.me/photos/df05f4a4f00882d18300a307fcde9689.jpg" width="1080" height="605"]
 6. 夜雨京都

  [img src="https://catf.me/photos/dac514f95a4b79d6b07152d590abacf1.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/5f58b704022de06376306b35d9e7d6a0.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/949c318bacb050c05fbf1d06b9afba52.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/e424f018fc5990f6dc80feb9de8fd9eb.jpg" width="1080" height="1350"]
 7. 在家办公,需要锻炼精神(- -
 8. 今年的课题是自己养活自己
 9. Some Nights(最近的关西一到周末就阴天,都没心情闲逛了(

  [img src="https://catf.me/photos/84adfd0aed4a7d30fd61b3534f68aa13.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/48de24d9195503ef92c99a7253f5ba50.jpg" width="1080" height="864"] [img src="https://catf.me/photos/2c0f1697ce709083323ced89198bedf8.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/1b1670f5c6380e265f67a11adb166157.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/eee454b3010f82a9b1d730a60bdcfac0.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/8318dd69d80875efa0be2362461bffad.jpg" width="1080" height="1350"]
 10. 操蛋的工作(想逃去乡下
 11. 突然想起森见的《太阳之塔》还没读完,其实我可以去太阳之塔读《太阳之塔》?
 12. 想去个一天的小旅行,但不知道该去哪…也不想去人多的地方(
 13. 韩国已经爆发, 日本危在旦夕(
 14. 治愈一下

  [img src="https://catf.me/photos/961b3de6d99cc151558c4f43248c0963.jpg" width="1080" height="716"]
 15. 冷雨夜里伴我归家

  [img src="https://catf.me/photos/0df593a4161084dca18c29d99bf7f3ca.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/150aedc8e68fb9904bfa1e9200499b73.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/89a03950e3e6d383f17f4e52e1e502c9.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/b6b3cbd65a6de281e81ee5fcf6366ea9.jpg" width="1080" height="608"] [img src="https://catf.me/photos/874f38ab1de1d49f1a60310c1801119d.jpg" width="1080" height="608"]
 16. 尾行暴露

  [img src="https://catf.me/photos/ede59f7f7ec39702249ae452eab42a23.jpg" width="1080" height="1619"] [img src="https://catf.me/photos/336a59ab9ac1b210430608b11bfb1790.jpg" width="1080" height="1620"] [img src="https://catf.me/photos/911c62dca45115d4c6939a46a01cea9e.jpg" width="1080" height="720"] [img src="https://catf.me/photos/b1903a02c550e353dfe3a2f054bf5a2e.jpg" width="1080" height="720"]
 17. 现在这状况3月回香港好悬……
 18. 感觉最近一直在工作休息工作休息,自己自由控制的时间少了很多,也和精力有关系
 19. 发发照片散散心

  [img src="https://catf.me/photos/ff4208b5e58e9bae99748a27fa27390f.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/1d27b8a47bea5ce90ca63ab020a72633.jpg" width="1080" height="1350"] [img src="https://catf.me/photos/bb20e5c111cd4911c8b6b6a4181e3d17.jpg" width="1080" height="1631"] [img src="https://catf.me/photos/552f8f1a04e9d75da4478704d051bd14.jpg" width="1080" height="1631"] [img src="https://catf.me/photos/f972f95bf3352d2e940b4ba3d6497fc6.jpg" width="1080" height="1631"]
 20. 口罩纪元

  [img src="https://catf.me/photos/9034aa8093443f5c697be4154df77f28.jpg" width="1080" height="716"]
More