Forgot password?
yqjun
 1. 日本这疫情可能今年都回不了国了(- -
 2. 古典吉他的坐姿有点像是在拉大提琴
 3. 雨天

  [img src="https://catf.me/photos/825461064643052c3f6ad3d7029e5e6f.jpg" width="1080" height="1628"]
 4. 昨天梦见自己坐深夜航班连夜飞到了冬天的北海道…和一个不知道是谁的女生一起…
 5. 下雨的四连休

  [img src="https://catf.me/photos/7f4596b953d4e08ab17bd5c5b03f3e7a.jpg" width="1080" height="1643"] [img src="https://catf.me/photos/4d1fccf210a50973802a7e00c06b52d3.jpg" width="1080" height="1207"]
 6. 在想有没有可能去札幌工作生活……
 7. 我又看了一遍《幽灵公主》…凄美…
 8. 好热…想赶紧秋天…
 9. 夏日的颜色

  [img src="https://catf.me/photos/1f61aeb9c0bf367ab0a8f932d0dc1072.jpg" width="1080" height="1631"] [img src="https://catf.me/photos/2118c57cd5bf46771f9e5abbb9fc71ad.jpg" width="1080" height="1631"] [img src="https://catf.me/photos/4a768ba61717242150a0b08a7460f347.jpg" width="1080" height="715"] [img src="https://catf.me/photos/f6ded11508b7a78076d074404a23fb86.jpg" width="1080" height="715"]
 10. 看完了《我的三体》三部,看得我心潮澎湃啊
 11. 雨一直下
 12. 最近有些工作过头了…
 13. 听了一晚上《夏日的风》……寂寞了……
 14. ☁️

  [img src="https://catf.me/photos/9114af92e6159e50edcb41cfc4545579.jpg" width="1080" height="1920"] [img src="https://catf.me/photos/33e0e6c1a6194e7f10984e18434b41db.jpg" width="1080" height="608"]
 15. AirPods Pro 丢了…哭爆…
 16. 黄昏

  [img src="https://catf.me/photos/be1ecb9911f42364873b2a6b3d17b815.jpg" width="1080" height="1621"] [img src="https://catf.me/photos/3cff62d261c361978aa1db868908f42e.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/b7e27a2e3d14b5e31e8a00fe8213ed68.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/ff9258d220aeaab4e4ea2323fa51cd81.jpg" width="1080" height="459"] [img src="https://catf.me/photos/b95689846fc56599a21a5ab1e7a571b5.jpg" width="1080" height="459"]
 17. 关西进入漫长的梅雨季…我却还没遇见在公园喝啤酒吃巧克力的女老师…

  [img src="https://catf.me/photos/31d99d2febfe19428673a90ccf9e209c.jpg" width="1080" height="1921"]
 18. 去交了钱报了驾校
 19. 最近一直被偏头痛折磨…
 20. 《隐秘的角落》实在太好看了…
More