yuanyi
yuanyi

手机的流量真不够用啊。。。这手机版也挺耗流量的。

angelcn
兔控用Opera mini吧,会自动压缩的....2011-09-06 14:14:18
yuanyi
千岁寒兔控用的UC,好像也能压缩。。。得升级套餐了2011-09-07 06:18:37