Forgot password?
zhangpushuo123
zhangpushuo123

乌鲁修斯:我要建造最好的浴场!

乌鲁修斯:我要建造最好的浴场!
angelcn
兔控我是繁體字1號。
这番超有爱的....(* ̄▽ ̄)y
2012-05-13 01:18:30
zhangpushuo123
我是繁體字1號。兔控
爆笑,超期待真人版!
2012-05-13 06:59:42
angelcn
兔控我是繁體字1號。
貌似真人版已经上映了吧....
2012-05-13 07:23:57
zhangpushuo123
我是繁體字1號。兔控
真的?我去网上找找,有字幕?
2012-05-13 07:26:23
angelcn
兔控我是繁體字1號。
现在应该是在上映期,至少要等到下画后出DVD才有清晰的下载吧......
2012-05-13 07:30:30
zhangpushuo123
我是繁體字1號。兔控
原来如此,也就是说还是得等蓝光碟了吧···半年吧,等半年吧···
2012-05-13 07:34:16