Forgot password?
zhangyue00
zhangyue00

距离生统考试还有一天的时间!可是却已经紧张到肚子痛的要死!(┯_┯) 好难过!

shiyue
柏木zhangyue00
找些缓解紧张的方法,平复心情吧
2014-12-23 13:08:24
yqjun
Y君zhangyue00
深呼吸,也许现在会紧张,到时上场后就自动冷静了
2014-12-23 16:02:26
doesss
咖喱辣椒zhangyue00
生统是什么
2014-12-24 00:17:38
zhangyue00
zhangyue00咖喱辣椒
生物统计学!类似数学!特别恶
2014-12-24 05:20:42
zhangyue00
zhangyue00Y君
我来试试!莫名其妙的紧张啊!
2014-12-24 05:21:55
zhangyue00
zhangyue00柏木
深呼吸?妥妥的睡一觉?都试试吧!
2014-12-24 05:22:57