ziegfeld
ziegfeld

媽誒。三月不學習,X月徒傷悲。。

totoro
博士斯普特尼克恋人我就在学习!你赶紧学起来!不学习没前途哼哼~2012-03-02 07:30:37
ziegfeld
斯普特尼克恋人博士頭像同步了!我睡覺去~日安~2012-03-02 07:42:49
lovesucks
lovesucks斯普特尼克恋人繁体字是要闹哪样啊~~~~2012-03-02 13:16:35
ziegfeld
斯普特尼克恋人lovesucks用黑莓的繁体系统字体渲染比简体好看很多。新版系统简体字难看到死2012-03-02 18:23:42