Forgot password?
zongzijiangjun
zongzijiangjun

看林静说的,我不敢说可以为你生为你死之类的话,但是只要我在你身边,我会尽我所能,给你幸福,护你周全。这话比说一千遍“我爱你”都可贵。