Forgot password?
AGAM
 1. morgen~

  [img src="https://catf.me/photos/f5ccc8c9350d0702dddf51971cf0c10d.jpg" width="1080" height="809"]
 2. 依旧游客心态

  [img src="https://catf.me/photos/c33cfdb7218a22d0048c6943112d134d.jpg" width="810" height="1080"] 没有想象中冷啦 跟十度下雨的广州差不多…
 3. 大概 没有 两百行了 我去跳江
 4. 露脚踝是我最后的倔强
 5. @盐酱

  [img src="https://catf.me/photos/433734192f438bd4aeecb717cf18a009.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/ba9aa0e39cb15220b56e514f2f4572c8.jpg" width="810" height="1080"] [img src="https://catf.me/photos/1bb17aa5538e559db0877a6d89ecf99d.jpg" width="810" height="1080"] 明信片收到了!螺旋喜欢!
  特别爱你???
  等我有空了去找你玩!
  笔芯!
  (婆婆夸你的字很漂亮哦??
 6. ????
 7. faker一打五很辛苦了
 8. 照这个脱发速度,我不用三年,半年就能去琦玉老师那报道了…
 9. 阙气太重

  [img src="https://catf.me/photos/53da4eea9618170802df7d4a9cc719d1.jpg" width="240" height="240"] 明天要喝常规糖的?
 10. 小英雄这么可爱都快去看!

  [img src="https://catf.me/photos/94e45575a2df962c4f8dbd444cc3e861.jpg" width="540" height="465"] [img src="https://catf.me/photos/be18cba434e74902886bf55bfa504c65.jpg" width="540" height="465"]
 11. 刚刚刮台风下暴雨,画室门口堆满被雨困住的人。我撑开伞、拨开人群,缓缓走向我爸门口的车,优雅地推开了门…正当我打算优雅地坐进去时,大力地门磕到了头?我希望雨太大大家都看不见!给我忘了那一幕!啊!尴尬至死!
 12. 有毒啊4D!上回看速八还没吸取教训??‍♀️
 13. 午夜场蜘蛛侠

  [img src="https://catf.me/photos/2b7aeb8088d34f1cd9a134e240d5d7fb.jpg" width="50" height="44"] 刚进场时看到两个小帅gay肩并肩经过
  而我 左手拿着一点点和客家咸鸡腿
  右手还有没洗的碳灰 在蹭脸
  我是不是该反省一下??
 14. 开开心心过日子

  [img src="https://catf.me/photos/c4b4248152815b15f2fd3b42966c8421.jpg" width="524" height="394"]
 15. 夏天到最后还是碳酸饮料获胜,但属于我的夏天还没结束(因为我,在广州?
 16. 20170624

  [img src="https://catf.me/photos/bafab7b8856ee41835b79bb2703943ff.jpg" width="1080" height="1080"] 各位的明信片得再等等?
  最近 沒空
 17. 減肥的一天——明治草莓白巧克力雪糕&紅豆煉乳雪糕各一個??‍♀️我沒救了
 18. 20170530端午節

  [img src="https://catf.me/photos/cf52bf29cf5fd6b125a54d51b233fa12.jpg" width="1080" height="810"] [img src="https://catf.me/photos/c48bc6a9cd0f837f2d5e1464f1df05b3.jpg" width="1080" height="810"]
 19. 窮到窒息?
 20. 和同桌聊天 說:我以後 要去羅馬學純藝 嫁給葡萄糖莊園主?
More