Forgot password?
beefu
 1. beefu
  back to catfan!
 2. beefu
  钢炼完结了完结了!!初中到大学,漫长的一段路~/(ㄒoㄒ)/
 3. beefu
  今天的计控实在是太凄惨了……我在质疑在大学里坚持了三年的不作弊原则是否有必要继续坚持……
 4. beefu
  强烈关注69圣战=皿=
 5. beefu
  演出就在计控考试的前一晚,身为导演/好学生(?),贫尼感到熬夜的鸭梨很大。。
 6. beefu
  我保证从今天开始每天晚上睡觉不超过12点半……/(ㄒoㄒ)/~~……
 7. beefu
  三级又没过T-T
 8. beefu
  随机看看是个好同志。。
 9. beefu
  twitese阵亡?!
 10. beefu
  纳尼?!
More