Forgot password?
humiao
 1. humiao
  =A=so hot
 2. humiao
  so sad,so happly.
 3. humiao

  关于旧画作:D原创

  [img src="http://catf.me/photos/420643c428df4f3c8d4729d558f0952d.jpg" width="480" height="640"] 从2013新年开始,画自己心中所想w [img src="http://catf.me/photos/7deb64ce679e4887c483980c8acc1aef.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/f3236b0553c666fa9ba15431baf993f9.jpg" width="640" height="800"] [img src="http://catf.me/photos/197aee420a8d59ac8d898744fa7c9729.jpg" width="640" height="960"] [img src="http://catf.me/photos/07f880bf65f1b4f85493a463de58cd86.jpg" width="640" height="883"] (留:过几天在更新OAO目前还缺上图)
 4. humiao

  关于以前的旧画作 o(* ̄▽ ̄*)o

  首先上临摹练习ouo [img src="http://catf.me/photos/51066242a8c85a44cbba59dbb0d8b098.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/8ea18a01588f5706462fb30e2e4ed214.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/a544d8c958abe26ce85799f7710765db.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/5b865f952f88ca3d7ccce0c13e78f2f3.jpg" width="240" height="320"] [img src="http://catf.me/photos/5b6f49e8ffd89686123c463aa015b7ff.jpg" width="240" height="320"] [img src="http://catf.me/photos/47d2db93176f471ba3bf96fe2e7d1cde.jpg" width="480" height="640"] ---------关于2012年以前ouo [img src="http://catf.me/photos/67273b9e32548e799c65193b2720253b.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/9153dae37f064b28b1be587b7f63597a.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/4f19278e54750158cb1da0b6570a4dec.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/5eccfc9da5f1307ffa85e55f75331df6.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/ce3fb9bc864a0a0eaec87796af295471.jpg" width="640" height="480"] [img src="http://catf.me/photos/a1dd5a10fa951a2b5cc704494b4301c6.jpg" width="480" height="640"] [img src="http://catf.me/photos/d20db77612e15d7c81205cd4f20a324f.jpg" width="640" height="853"] 以上为2013今年作OuO 以后还会加油画画撒w向画自己的画前进!
 5. humiao

  新作o(*≧▽≦)ツ

  [img src="http://catf.me/photos/b5c838e3be4e78291ace8e195f536f38.jpg" width="640" height="960"] 唔..勾线太马虎o(≧口≦)o 人体比例还是不行!!多加练习撒!w (记:妖言HB贺图ovo)
 6. humiao

  pixiv进击的巨人ovo

  [img src="http://catf.me/photos/d5323c77f8e0e4628d9d9d0cf00a1ec9.jpg" width="267" height="600"] id=34980210 作者:无赁乗车 进撃の妖精 [img src="http://catf.me/photos/513ae1ee0198221cc774e0882caa168e.jpg" width="580" height="339"] id=34945374 作者:氷冻青蛙 进撃のミクダヨー!!!!
 7. humiao
  进击的巨人漫画44——打投级ovo[link url="http://tieba.baidu.com/p/2261596845"](幻兽)
 8. humiao
  手机登不上catfan. .
 9. humiao
  嘛我自己都不知道我怎么了 要怎么回答你呢
 10. humiao

  [WALK - 虹 - 新垣結衣]

  [link url="http://mu6.me/"] [img src="http://userserve-ak.last.fm/serve/300x300/52243971.png" width="300" height="300"] [WALK - 虹 - 新垣結衣] [audio src="http://mu6.me/file/j4u40392c4"]
 11. humiao
  废人,废人,毫无用处
 12. humiao
  越来越颓废、越来越颓废……颓废下去
 13. humiao
  自己和自己玩.w.
 14. humiao

  [片想い - 片想い - miwa]

  [link url="http://mu6.me/"] [img src="http://userserve-ak.last.fm/serve/300x300/77885324.png" width="300" height="300"] [片想い - 片想い - miwa] [audio src="http://mu6.me/file/j4t4z2a2h4"]
 15. humiao

  [Magia - Magia - Kalafina]

  [link url="http://mu6.me/"] [img src="http://userserve-ak.last.fm/serve/300x300/81466893.png" width="300" height="300"] [Magia - Magia - Kalafina] [audio src="http://mu6.me/file/j4u4v292b4"]
 16. humiao
  780和646的距离……亚历山大=-=
 17. humiao
  哈哈哈我真笨呢orz这点事困扰了那么久(╯‵□′)╯︵┻━┻
 18. humiao
  从今天开始,把所有该忘的忘记吧、
 19. humiao
  已经够了!
 20. humiao
  能像真白空太那样子就好了呢...知道自己的心意然后能表达出来、o(≧口≦)o 所以说笨蛋和笨蛋怎么可能顺利地在一起嘛!
More