Forgot password?
kandher
 1. kandher
  突然来了好多认识的人,被吓到( ̄▽ ̄")
 2. kandher
  梦到两个女人,其中一个是以前的同学,另一个不认识,脸长的很精致,但个子很矮。同学一边洗手一边问我,你们怎么都不涂唇膏呢?为什么?
 3. kandher
  我想你还是在意我的吧,还记得我说过的话。
 4. kandher
  感觉心里又不踏实了,喵了个咪的,别人对你好就不踏实,天天愁云惨雾的就好是不是?
 5. kandher
  这两天正常到让我觉得不正常,可能我真的是受虐习惯了。天蝎,真让人爱恨交织
 6. kandher
  就这样就好,求求你不要明天又变回满脸愁云的样子
 7. kandher
  原来今天考四六级啊,哈哈
 8. kandher
  在看Let The Right One In 看的我好冷啊好冷啊
 9. kandher
  为什么都不用方言英语唱歌,方言明明都很好听,非要用标准的英语,没劲
 10. kandher

  Quicksand

  喜欢中间突然跳出来的大提琴声。还有哼唱。 [audio src="http://mu6.me/file/174"]
 11. kandher
  每天去新浪看一眼王菲的微博
 12. kandher
  刷完了!
 13. kandher

  吃西瓜~

  [img src="http://catf.me/photos/bcf22dcc0ee46bc00a35e2c1be820a65.jpg" width="500" height="441"]
 14. kandher

  下雪了喂

  [img src="http://catf.me/photos/3731efd42f9a8552b62407d59685c63c.jpg" width="500" height="260"]
 15. kandher

  谁给我拍张照?

  [img src="http://catf.me/photos/160c99e8da4789301e4674bdb9ea8460.jpg" width="480" height="640"]
 16. kandher

  [img src="http://catf.me/photos/55cc614489eac679049a02b7563e3cd1.jpg" width="500" height="333"]
 17. kandher

  喝不到喝不到

  [img src="http://catf.me/photos/bffb368706b5615a953b2da0517cfae0.jpg" width="500" height="706"]
 18. kandher

  [img src="http://catf.me/photos/d23a7f7b549ae5ebe01194412c1a2f6e.jpg" width="500" height="352"]
 19. kandher

  daddy mommy and me

  [img src="http://catf.me/photos/e50520d3daeaf7a9ae645f1964a80357.jpg" width="500" height="411"]
 20. kandher

  you wanna come in?

  [img src="http://catf.me/photos/87679bd087cb5494c9890a1ded0d9889.jpg" width="500" height="330"]
More